TemesvarAz uj Temesvar

Ezzel Temesvarnak egy uj korszaka kezdödik, az uj Temesvar törtenete.

Az uj Temesvar a reginek a helyen epült,de a regi török Temesvarbol nem maradt fenn semmisem. Eltüntek a török fahazak, eltüntek a földsanczok a tölgyfapaliszadokkal, eltüntek a mecsetek, nadasok es mocsaraka, eltünt az egesz török vilag s annak minden emleke.

Jenö herczegnek legelsö intezkedese abbol allt, hogy föparancsnoknak grof Mercy Kolos Florimond taborszernagyot nevezte ki, akit mint vitez katonat es önzetlen tapasztalt ferfiut nagyrabecsült.

A becsi kormany Jenö herczeggel egyetertöleg azon nezetböl indult ki, hogy ugy a birodalom deli hatarainak a török ellen valo vedelme, mint pedig Magyarorszag es Erdely alkotmanyos szabadsag iranti törekvesei korlatozasa erdekeben leghelyesebb, ha a temesi tartomany katonailag szerveztetik es mindenben Becsnek alarendelve, absolut hatalommal kormanyoztatik.

E nezetet elfogadta III. Karoly kiraly is es mellözve az 1715-ik evi koronazasi hitleveleben adott igeretet, mely szerint arra kötelezte magat, hogy az orszagnak visszafoglalt es Isten segitsegevel ezentul visszafoglalando összes területeit es reszeit vissza fogja kebelezni az orszagba, oly ertelmü rendeletet adott ki, mely szerint ez orszagresz Temesi bansag nevezet alatt egyenlöre katonailag kormanyoztassek.

Ekkent a temesi bansag szekhelyeve lett Temesvar varosanak ujjaalakitasaban a nemzeti iranyzatnak leghalvanyabb arnyalata is ki volt zarva, de halasan kell minenkor felemliteni, hogy gr. Mercy Temesvar rekonstructiojahoz szerencses hivatotsaggal es komoly jo akarattal fogott hozza es Temesvar fejlödesenek alapjat ö vetette meg azon czelzattal, melyet müködese kezdeten maga ele tüzött, t.i. hogy az elpusztult Temesvart a monarchia egyik legszebb varosava fogja atalakitani.

Javaslatara a kormany kiterjesztette a figyelmet a varos katonai, kulturalis, egeszsegügyi, gazdasagi, közigazgatasi es epiteszeti fejlesztesere. Elsö gondja volt a kormanynak, hogy, Temesvarnak katonai rendeltetesehez kepest, eröditvenyeit a legjobb allapotba helyeztesse. E vegböl a török var helyett az akkori viszonyoknak megfelelö uj erösseget letesitett, de ugy, hogy egyszersmind a belvaros a megnagyobbittatott es a varfalak a regi török bastyan tul helyeztettek el. Egyedül az erdelyi laktanya, melynek epitese mar 1719-ben kezdödött, all a regi török varbastya helyen.

A var epitese 1722-ben kezdödött, fokozatosan törtent es csak 1765-ben keszült el. A költsegek több mint 20 millio forintot tettek ki. A kormany a tartomany vallasos es kulturalis igenyeinek kielegiteset is figyelembe vette. E vegböl a mar kezdettöl fogva itt müködött Ferenczrendi baratokon kivül 1718-ban behivta a jezsuitakat, az elöbbieknek a mai piarista-templom helyen allott török mecsetet, a jezsuitaknak pedig a mai szeminarium templom helyen allott nagy mecsetet engedte at a szomszedos török hazzakkal együtt, hol a jezsuitak mar a felszabaditas utan 10 evvel 3 osztalyu iskolat nyitottak.

Ugyanezen szempontbol jelölte ki a kormany a csanadi püspök szekhelyeül Temesvar varosat es alapitotta a temesvari gör. kel. püspökseget.

Az egeszsegi viszonyok javitasa czeljabol s a közlekedes erdekeben a kormany a mocsarakat lecsapoltatta es a Beganak hajozhato allapotba valo helyezeseröl gondoskodott.

A varosnak jo ivovizzel valo ellatasa erdekeben Mercy egy vizvezeteknek Gyarmatharol Temesvarig valo kiepiteset tervezte, de ez a terv nem valosult meg, ellenben mar ö letesitett 1732 - ben a Bega szigeten egy vizemelö gepet, mely a varost vizzel latta el. E helyett azonban Mercy egyik erdemes utodja, b. Brigido negyven evvel kesöbb egy tökeletesebb vizvezeteket letesitett, mely a Gyarvarosban a regi r. kath. templomteren asott nagy kut vizet hozta be a varosba.

Ipari es gazdasagi szempontbol is jo szandeku tervei voltak Mercynek, melyeket nagyobbreszt meg is valositott, a posztogyar, selyemgyar, kalap-, papir-, olaj- es mas gyarak letesitese altal. Ezen kiserletek azonban tartos sikert nem eredmenyeztek. A viszonyok ily vallalatok letesitesere meg nem voltak alkalmasak.

A varos administracionalis szervezetere szinten gondja volt Mercynek. A varos elsö nepessege ket kathegoriabol allt, t. i. a törökök elvonulasa utan itt maradt szerbekböl es a visszafoglalas utan letelepedö nemetekböl. A szerbeket regi szervezetökben külön biro alatt meghagyta, s a nemeteknek megengedte, hogy külön magisztratus alatt szervezkedjenek, a mi mar 1718. jan. 1- en megtörtent.

A közepitkezesek es maganepitkezesek teren a tartomanyi kormany nagy tevekenyseget fejtett ki. Elsösorban teglaegetö kemenczeket letesitett es epitö - iparosokat hozatott Ausztriabol, azutan hozzafogott a kaszarnyak es katonai epületek letesitesehez es elömozditotta a templomok epiteset.

A maganepitkezes is nagy lendületet vett s mar az elsö ket evtized lefolyasa utan a nagy szamban elkeszült nyilvanos epületek mellett a varos nagyjaban kiepült.

A var felepitesenek elöre haladasaval el kellett tünni a Nagy- es Kis- Palank külvarosoknak, melyek a varsanczok területebe estek bele es igy a lakossagnak az a resze, mely a belvarosban nem talalt elhelyezest, kezdetben ideiglenesen, kesöbb allandoan telepedett meg a mai külvarosok területen, melyek 1744- ben szerveztettek, t. i. a Gyarvaros, mely nevet az ott letesitett Mercy- fele gyaraktol kapta, a Jozsefvaros, mely nevet kesöbb 1773- ban Jozsef csaszartol kapta es ebben az idöben, mint " uj nemet majorok " szerepelt es a Mehala, mely akkor Temesvarhoz tartozott s nevet a Mahale török szotol nyerte, mely külvarost jelent. A mai Erzsebetvaros regi majorok elnevezessel birt, de ez idöben külvaros jellegevel meg nem volt felruhazva.

Igy fejlödött Temesvar a 18-ik szazad közepen, katonai kormanyzat alatt, mely a legcsekelyebb nemzeti kivanalmaknak sem engedett tert,- es ez a szellem maradt fel azutan is, mikor Maria Terezia 1751- ben a varost es a tartomanyt a katonai igazgatas alol kivette es a Landes Administration elnevezesü polgari hatosagot szervezte, melynek elen a tartomanyi elnök allott.

A szellem nem valtozott, mert Becsben különösen Jozsef csaszar befolyasa folytan, a ki harom izben utazta be ezt a videket es Temesvarott is mindannyiszor megfordult, az udvarnal az a tendencia uralkodott, hogy a delvidekböl osztrak provinciat kell csinalni.

Jozsef ezentul az administratio szekhelyenek Temesvarrol Nagy-Becskerekre valo athelyezeset is javasolta.

A magyar nemzet azonban nem szünt meg a törvenyek alapjan alhatatosan követelni az orszag ezen reszenek visszakapcsolasat. Maria Terezia uralkodasa alatt a visszakeblezes kerdese ismetelten felmerült es vegre 1778- ban megoldast is nyert. Erröl a kiralyne igy ir: " Nagy napja van ma Magyarorszagnak, a bansag kerdese el van intezve. Meg vagyok elegedve, hogy legalabb ez az orszag boldogabbnak mondhatja magat mint elöbb volt. Jo magyar nö vagyok s szivem tele van halaval e nemzet irant. " A bekebelezest 1778. junius. 6- an grof Nitzky Kristof kiralyi biztos a varmegyehaz tanacstermeben foganasitotta.

Temesvar mar birta Maria Terezia igeretet arra, hogy szab. kir. varosi szabadalmat fog nyerni, de a szabadalomlevel kiallitasa meg több nehezsegbe ütközött, ugy hogy Maria Terezia mar nem elte meg azt az idöt, csak fia, Jozsef irhatta ala 1781. deczember 20- an a varosi szabadalom levelet, mely 1791- ben a varos követküldesi jogaval együtt az orszag törvenyei köze is becikkelyeztetett.

Temesvar ekent a török uralom alol valo felszabadulasa utan 75 evvel az anyaorszaghoz teljesen es törvenyesen visszakapcsoltatott es zavartalan bekeben fejlödött a következö felszazadon at.

Ez idöben mint csinos, kellemes varos, jomodu polgarsagaval, elenk kereskedesevel s iparaval az orszag elsörangu varosai soraba emelkedett s ez orszagresznek központjava valt, hol a videki elökelö birtokos osztaly is szivesen töltötte a telet, melynek a tarsadalmi elenkseget az 1796. ota fennallott jo hirü szinhaz is emelte.

Az 1848. evi farsang is vigan kezdödött, a polgarsag es a katonasag is a legjobb egyetertesben latogatta a sürün rendezett mulatsagokat. Jo peldaval jart elö a huszar- obester, elemeri es ittebei Kis Ernö, varosunk szülötte, ki az 1848. evi farsangon a szinhazi epüpletben levö varosi nagyteremben a temesvari hölgyek tiszteletere fenyes balt rendezett.

Egy masik kedvelt tiszt, Damjanich Janos kapitany, a ki Csernovics Peter temesi grof gazdag hozomannyal ferjhez ment leanyat, Emiliat birta nöül, a ket kulcshoz czimzett hazban levö salonjait a mulatni szeretö tarsasagnak nyitva tartotta.

A polgari es katonai vezerfiakra nagy vonzerövel birt Lonovics Jozsef csanadi püspök megnyerö egyenisege, kinek palotajaban a varos elökelö elemei szivesen gyülekeztek.

Igy talalta Temesvar tarsadalmat a franczia foradalomnak s a pesti marczius 15- iki napnak hire es mint mindenütt az egesz orszagban, itt is felvillanyozta a lakossagot

A nemzet kivansagait magaba foglalo 12 pontot a varoshazarol kihirdettek, az utczakat es tereket uj nevekkel lattak el. Igy lett a Parade- Platzbol Szabadsag ter.

Erre jegyzi meg egy egykoru kronikas: Die Stadt war nicht zu erkennen. Az uj Szabadsag- teren- a ter negy sarkan felallitott oltarokon- negy felekezet szertartasa szerint ünnepelyes, halaado isteni tiszteleteket tartottak.

Az öröm lazas kitöreset a bizonytalan helyzet altal elöidezett ketseg es aggodalom erzete valtotta fel,- a polgarsag es katonasag közt az erintkezes mindinkabb feszültebb, a közhangulat mindig nyomottabb lett.

A nemzet es a dynastia közt bekövetkezett ellentet idejeben a magyar kormany hatalma Temesvarra nem terjedt ki. 1848. oktober 10- en baro Rukavina varparancsnok Temesvarott kihirdette az ostrom allapotot es a magyar sereg vart tamadasa ellen a varat vedelmi allapotba helyezte.

A magyar sereg 1849. aprilis 25- en meg is jelent es elöbb Bem, kesöbb grof Vecsey parancsnoksaga alatt Temesvart ostrom ala vette. 107 napig tartott, hosszu ostrom vege fele a sokat szenvedett örseg mar teljesen el volt csigazva s az elelmi-szerek fogytan voltak, ugy hogy a var helyzete mar ketsegesse valt, midön Haynau a csaszari sereggel Temesvar felmentesere közeledett.

A döntö ütközet- a szabadsagharcz vegsö csataja- augusztus 9-en Temesvar falai alatt folyt le. A csata napjan reggel erkezett a magyar taborba Bem, mint ujonnan kinevezett fövezer, de,- bar megjelenese föllelkesitette a honvedeket,- nem volt kepes feltartoztatni a magyar sereg katasztrofajat.

A szabadsagharcz leverese utan Temesvar, mint az 1849- ben felallitott temesi bansag es szerb vajdasag szekhelye, ismet elszakadt az anyaorszag testetöl. De az uj rendszer nem valt be. Mar 1860- ban megszünt a temesi bansag es szerb vajdasag.

Temesvar közönsege a legelenkebb örömmel fogadta a nemzet es a kiraly között keletkezett kibeküles minden kedvezö mozzanatait, a nemzet minden gyasz- es örömünnepelyen reszt vett s az 1867 evi koronazast a legnagyobb lelkesedessel ünnepelte meg.

Temesvar, mely annyi uralkodot latott falai közt, negy izben reszesült Ö Felsege latogatasaban, 1852; 1872; 1879 es 1891-ben. Ez utobbi alkalommal Ö Felsege a varos meghivasara a delmagyarorszagi ipar- es mezögazdasagi kiallitas megszemlelesere jött ide szeptember 16- an.

Az ev tavaszan lebontott jozsefvarosi varkapu helyen Ö Felsege a varosi törvenyhatosagi bizottsag köreben kijelentette, hogy örömmel jött ezen minden teren oly szep sikerrel elöre törekvö varosba. " Ismerem - monda - e varos derek polgarsaganak szemelyem es hazam iranti ragaszkodasat es tudva, hogy polgari kötelessegeiket is hiven teljesitik, biztositom, hogy nemes törekveseiket mindenkor szivesen mozditom elö. "

A kiraly ezen biztato kijelenteset rövid idö mulva követte a varos kerelmere kibocsajtott nagy jelentösegü elhatarozasa, melyel a var eröditvenyi jelleget vegleg megszüntette.

Ezzel az ezredeves korszak zarkövet tette le koronas kiralyunk es Temesvar varosanak , mely a multban annyi pusztito harczok szintere volt, kijelölte jövö feladatat a bekes polgari munkalkodas mezejen. A varos szabad fejlödesenek lehetöseget megadva, megvetette az alapjat Temesvar jövö nagysaganak.